Υπηρεσίες

Ποιότητα

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας αποτελεί δέσμευση για την εταιρία. Με συνέπεια εγγυάται την προστασία, την ασφάλεια και τη διάρκεια της ποιότητας.
Ξεκινώντας από τον αυστηρό έλεγχο των πρώτων υλών από Ελλάδα και εξωτερικό, συνεχίζει στην επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή αυτών.
Η επεξεργασία γίνεται σε ψυχωμένους (0o C -4o C) χώρους, σε μεταλλικές ειδικές ανοξείδωτες επιφάνειες που δεν ευνοούν τη δημιουργία μικροοργανισμών.
Οι χώροι επεξεργασίας καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά, όπως και τα μέσα διανομής των προϊόντων στα οποία επίσης παρακολουθούνται οι θερμοκρασίες απόλυτα.
Η αποθήκευση των νωπών γίνεται στους 0o C και των κατεψυγμένων στους -18o C.
Η εταιρία διαθέτει εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων και ελέγχει τα προϊόντα κρέατος σε κάθε στάδιο από την παραλαβή, επεξεργασία, έως το τελικό προϊόν.
Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί επένδυση για την X. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ. Εφαρμόζει το σύστημα ISO 22000:2005, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια.
Σκοπός μας είναι τα ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.
Τα πιστοποιημένα συστήματα που εφαρμόζονται παρακολουθούνται καθόλη την παραγωγική διαδικασία, αφού αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία ελέγχου και βελτίωσης.

Η υψηλή διατροφική αξία και η σταθερή ποιότητα των προϊόντων,
είναι για την εταιρία στόχος.

Εξυπηρέτηση

Βασική αρχή του τμήματος
με συνέπεια εγγυάται την προστασία, την ασφάλεια και τη διάρκεια της ποιότητας.