Εταιρικά Θέματα

Οι στόχοι μας

Η επιστημονική ομάδα της Χ. Μίχας Α.Ε.Β.Ε. κρεάτων στοχεύει:

 • Στην ελαχιστοποίηση των ρίσκων υγείας από μολυσμένο ή μη ασφαλές κρέας.
 • Στην επίτευξη μέσω επισήμων γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων των υψηλότερων πιθανών κριτηρίων επιθεώρησης, επιτήρησης.
 • Στην ενημέρωση και γνώση σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, υγιεινής και διατροφής.
 • Στη βελτιστοποίηση διατροφικών αξιών στην κατανάλωση κρέατος.
 • Στη μείωση του κόστους της όποιας αποτυχίας στην υγιεινή των κρεάτων.
 • Στην ικανοποίηση των πελατών.

Η Χ. Μίχας Α.Ε.Β.Ε. κρεάτων χειρίζεται και δίνει στην κατανάλωση μόνο υψηλής ποιότητας κρέατα και πάντοτε επιτυγχάνει υψηλά κριτήρια που απαιτούνται από τους πελάτες της και κατά συνέπεια από τον καταναλωτή. Σκοπός μας είναι να παράγουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας. Εφαρμόζονται νέες διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης του συστήματος και πρόληψης των μη συμμορφώσεων. Η ομάδα ποιοτικού ελέγχου ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στην ασφάλεια των τροφίμων και η διοίκηση ενθαρρύνει την ομάδα να παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όραμα και Στρατηγική

Η υψηλή ποιότητα και η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης της αποτελούν την αφετηρία αλλά και τον τελικό στόχο κάθε δραστηριότητας του Ομίλου Μίχα. Σε αυτήν τη διαδρομή η πίστη στον στόχο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και η ασταμάτητη αναζήτηση του καλύτερου αποτελούν τα μέσα για την πραγμάτωση ενός οράματος.

Όπλα μας είναι:
 • Ποιότητα
 • Φερεγγυότητα
 • Ενιαία Ανάπτυξη
 • Δημιουργία ενός ομίλου με καθετοποιημένες δραστηριότητες
 • Ελεγχόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης
 • Βελτίωση αποτελεσματικότητας


Τι πρέπει να γνωρίζετε